Zgodnie z art. 111 ust. 5 VATU zwolnieni z VAT podatnicy, po zakupie kasy rejestrującej, mogą wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o zwrot na swój rachunek bankowy 90% wartości kasy, nie więcej niż 700 zł. Muszą jednak, w tym celu złożyć stosowny wniosek. Zwrot ten mogą otrzymać w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku.

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

Pakiet SLIM VAT 3, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników proponuje, poprzez dodanie art. 111 ust. 5a VATU, wprowadzenie regulacji przyspieszającej datę zwrotu części kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej. Mianowicie, w przypadku wniosku, który nie budzi wątpliwości urząd skarbowy będzie zwracał podatnikowi tę kwotę bez wydawania decyzji. Na pewno przyspieszy to termin zwrotu części wydatków.

Decyzję swoją, natomiast, naczelnik urzędu skarbowego wyda w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. W swojej decyzji określi on prawidłową wysokość zwrotu lub odmówi dokonania zwrotu (dodany art. 111 ust. 5b VATU).