W rozporządzeniu Rady Ministrów z 18.12.2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2489) określono stawkę zwrotu akcyzy w 2020 r.

W 2020 r. stawka ta została taka sama jak w 2019 r. i wynosi nadal 1 zł na 1 litr oleju napędowego.