Zmiana dotyczy rozporządzenia Ministra Finansów z 17 lutego 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. poz. 291) i ma na celu wprowadzenie od 1 lipca 2020 r. czasowego zwolnienia z obowiązku oznaczania podatkowymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych oraz przedłużeniu czasowego zwolnieniu z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy tego wyrobu. Wprowadza się sześciomiesięczne zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy tj. do 31 grudnia 2020 r. płynu do papierosów elektronicznych. Zwolnieniem z oznaczania podatkowymi znakami akcyzy nie objęto wyrobów nowatorskich. Utrzymano natomiast zwolnienie wyrobów nowatorskich z oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy do 31 października 2020 r. wprowadzone ww. rozporządzeniem z 17 lutego 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyz (Dz. U. poz. 291).