Od 4.6.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 1.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 985). Na podstawie dodanych przepisów podatnik może dokonać obniżenia kwoty akcyzy do 31 grudnia 2020 r., w przypadku całkowitego zniszczenia do dnia 31 lipca 2020 r. zwróconego piwa z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego dodano rozdział 3a ”Przepis epizodyczny”. Wprowadzone w nim zmiany pozwalają na skorzystanie z ulgi w akcyzie w przypadku zniszczenia piw, które przekroczyły dopuszczalny termin do spożycia – bez względu na to, czy zwrot piwa z rynku dokona się z inicjatywy klienta, czy z inicjatywy producenta.

W przypadku zwrotu piwa z zapłaconą akcyzą, które przekroczyło termin przydatności do spożycia, podatnik może dokonać obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od zwróconego piwa. Podatnik może dokonać obniżenia w przypadku całkowitego zniszczenia piwa w składzie podatkowym albo w miejscu jego produkcji na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym albo za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego – w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego.