Zwolnienie to wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 7.3.2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 377).

Warunkiem zwolnienia od podatku akcyzowego alkohol etylowy użyty do produkcji produktów biobójczych jest:

1) obecność funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej przy wykonywaniu czynności użycia alkoholu etylowego do produkcji produktów biobójczych wymienionych w pkt 2, ich konfekcjonowania i wydania z magazynu producenta, podmiotu konfekcjonującego lub Agencji Rezerw Materiałowych;

2) wpisanie produktów biobójczych do Wykazu Produktów Biobójczych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 9.10.2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2231), nie później niż w dniu ich dostarczenia Agencji Rezerw Materiałowych;

3) dostarczenie produktów biobójczych Agencji Rezerw Materiałowych na potrzeby przekazania tych produktów do celów związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką lub zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.