Ustawa z 20.12.2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 183) wprowadza zmiany w ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) (w art. 21 ust. 1 dodano pkt 129b) oraz w ustawie z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) (w art. 17 w ust. 1 dodano pkt 60). Celem zmian jest wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego zwolnień z podatków dochodowych dotyczących świadczeń, w szczególności dotacji oraz kwot umorzonych pożyczek, otrzymanych ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.