W projekcie rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego rozszerzono zakresu zwolnień od akcyzy próbek suszu tytoniowego przeznaczonych do badań naukowych oraz badań, które są związane z jakością produktu. Wprowadza się regulację, na mocy której możliwe będzie zwolnienie od akcyzy suszu tytoniowego w sytuacji przeznaczenia do badań laboratoryjnych lub testów w celu wydania fitosanitarnego świadectwa eksportowego lub fitosanitarnego świadectwa reeksportowego, zgodnie z art. 47 ustawy z 13.2.2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, z chwilą jego przeznaczenia do tych badań lub testów. Koniecznym warunkiem przedmiotowego zwolnienia będzie całkowite zużycie próbek suszu tytoniowego w trakcie wykonywanych badań lub testów.