Zwolnienie od akcyzy suszu tytoniowego przeznaczonego do badań laboratoryjnych

W projekcie rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego rozszerzono zakresu zwolnień od akcyzy próbek suszu tytoniowego przeznaczonych do badań naukowych oraz badań, które są związane z jakością produktu. Wprowadza się regulację, na mocy której możliwe będzie zwolnienie od akcyzy suszu tytoniowego w sytuacji przeznaczenia do badań laboratoryjnych lub testów w celu wydania fitosanitarnego świadectwa eksportowego lub fitosanitarnego świadectwa reeksportowego, zgodnie z art. 47 ustawy z 13.2.2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, z chwilą jego przeznaczenia do tych badań lub testów. Koniecznym warunkiem przedmiotowego zwolnienia będzie całkowite zużycie próbek suszu tytoniowego w trakcie wykonywanych badań lub testów.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności