Z uwagi na wymóg badania wyrobów nowatorskich i płynu do e-papierosów wynikające m.in. z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przygotowano wprowadzenie zwolnienia od akcyzy próbek tych wyrobów w sytuacji przeznaczenia ich do badań naukowych lub badań związanych z jakością produktu. Analogiczne zwolnienia przewidziane są także w odniesieniu do suszu tytoniowego. W rozporządzeniu zostanie wprowadzona regulacja, na mocy której możliwe będzie zwolnienie od akcyzy próbek płynów do papierosów elektronicznych, wyrobów nowatorskich oraz suszu tytoniowego w sytuacji przeznaczenia ich do badań naukowych oraz badań, związanych z jakością produktu.

Obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego przewiduje już zwolnienia od akcyzy:

  1. wyrobów tytoniowych przeznaczonych do badań naukowych oraz badań, które są związane z jakością produktu (§14);
  2. napojów alkoholowych używanych jako próbki do analiz, niezbędnych prób produkcyjnych lub celów naukowych, do badań naukowych a także do procesów produkcyjnych, pod warunkiem że produkt końcowy nie zawiera alkoholu (§ 9).

W celu zachowania równości między podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie wyrobów akcyzowych przygotowano nowelizację ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, która umożliwi zwolnienie od akcyzy próbek płynów do papierosów elektronicznych, wyrobów nowatorskich oraz suszu tytoniowego podlegających niszczeniu w trakcie prowadzonych badań tych wyrobów.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1.10.2020 r.