Zwolnienie od akcyzy próbek płynów do papierosów elektronicznych, wyrobów nowatorskich oraz suszu tytoniowego używanych do badań

Z uwagi na wymóg badania wyrobów nowatorskich i płynu do e-papierosów wynikające m.in. z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przygotowano wprowadzenie zwolnienia od akcyzy próbek tych wyrobów w sytuacji przeznaczenia ich do badań naukowych lub badań związanych z jakością produktu. Analogiczne zwolnienia przewidziane są także w odniesieniu do suszu tytoniowego. W rozporządzeniu zostanie wprowadzona regulacja, na mocy której możliwe będzie zwolnienie od akcyzy próbek płynów do papierosów elektronicznych, wyrobów nowatorskich oraz suszu tytoniowego w sytuacji przeznaczenia ich do badań naukowych oraz badań, związanych z jakością produktu.

Obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego przewiduje już zwolnienia od akcyzy:

  1. wyrobów tytoniowych przeznaczonych do badań naukowych oraz badań, które są związane z jakością produktu (§14);
  2. napojów alkoholowych używanych jako próbki do analiz, niezbędnych prób produkcyjnych lub celów naukowych, do badań naukowych a także do procesów produkcyjnych, pod warunkiem że produkt końcowy nie zawiera alkoholu (§ 9).

W celu zachowania równości między podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie wyrobów akcyzowych przygotowano nowelizację ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, która umożliwi zwolnienie od akcyzy próbek płynów do papierosów elektronicznych, wyrobów nowatorskich oraz suszu tytoniowego podlegających niszczeniu w trakcie prowadzonych badań tych wyrobów.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1.10.2020 r.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności