Nowelizacja przepisów wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 14.2.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 244) i obowiązuje od 15.2.2020 r.

Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z 28.12.2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2367) dotyczy § 11a w ust. 1 pkt 1, który otrzymał brzmienie warunkiem korzystania z portalu podatkowego jest uwierzytelnienie przez podanie identyfikatora podatkowego oraz innych danych dotyczących podatnika umożliwiających jego identyfikację, które są w posiadaniu podatnika oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej, w tym kwoty przychodu, kwoty nadpłaty lub kwoty do zapłaty.

Zmiana mam na celu udoskonalenie usługi, charakteryzuje się zwiększonym poziomem bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych we wnioskach, deklaracjach i pismach. Zwiększenie poziomu zabezpieczeń w mechanizmie autoryzacji w portalu podatkowym dokonano poprzez określenie szerokiego katalogu danych, które mogą służyć uwierzytelnieniu. Dane te będą wykorzystywane w zależności od przypadku, niemniej jak twierdzi ministerstwo, jednak to bezpieczeństwo przetwarzania danych i zapewnienie ochrony tajemnicy skarbowej powinny decydować o ilości danych, które podatnik będzie zobowiązany podać w systemie żeby uzyskać dostęp do ww. usługi.