Zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację

Osobie, która została skierowana na rehabilitację leczniczą w systemie stacjonarnym, ZUS przekaże Zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację wraz z ulotką informacyjną. Takie Zawiadomienia dostaną również te osoby, które otrzymały je wcześniej, a ze względu na wstrzymanie wyjazdów nie mogły z nich skorzystać.

Po otrzymaniu Zawiadomienia należy przekazać swój aktualny numer telefonu do oddziału ZUS, który skierował na rehabilitację albo do ośrodka rehabilitacyjnego, do którego jest skierowanie.

Test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2 w związku z wyjazdem do ośrodka rehabilitacyjnego

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w systemie stacjonarnym jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Dlatego przed wyjazdem do ośrodka rehabilitacyjnego konieczne jest wykonanie testu. O zleceniu wykonania testu poinformuje ośrodek rehabilitacyjny. Taki test jest bezpłatny.

Aby go wykonać należy zgłosić się do punktu pobrań nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego.

Ważne

Na badanie należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz Zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą. O wyniku testu poinformuje telefonicznie ośrodek rehabilitacyjny.

  • Nie należy planować wyjazdu zanim ośrodek nie poinformuje o negatywnym wyniku testu.
  • Osoby, które przebywają na kwarantannie albo w izolacji muszą pozostać w domu.
  • Osoby, które nie mogą jechać na rehabilitację powinny poinformować o tym ZUS.
  • Należy poinformować ośrodek rehabilitacyjny o zmianie numeru telefonu.

Źródło:

zus.pl