Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiada depapieryzacja” w kontaktach przedsiębiorców z urzędem.

Jednolity Plik Ubezpieczeniowy

W planach urzędu jest wprowadzenie tzw. Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego, w ramach którego ZUS przejmie na siebie obowiązek comiesięcznego rozliczania składek przez firmy, co sprowadzi się m.in. do ustalania podstawy wymiaru, ustalania wysokości składek ZUS oraz automatycznego wyliczania wysokości świadczeń.

Z koncepcją automatycznych rozliczeń związana jest zapowiedź kolejnych zmian, jakie czekają przedsiębiorców w najbliższym czasie.

Nowy portal ZUS i aplikacja mobilna

W najbliższym czasie portal PUE ulegnie całkowitemu przeobrażeniu, poprzez zintegrowanie z rządowym portalem gov.pl. Nowy portal będzie ponadto obsługiwany również za pomocą aplikacji mobilnej.

Co istotne, w nowym systemie przedsiębiorcy będą mogli dokonywać także mobilnych płatności składek ZUS.

Rządowa chmura danych

Utworzenie rządowej chmury danych będzie równoznaczne z likwidacją obowiązku dostarczania tego samego dokumentu wiele razy do różnych urzędów. Dokument wydany przez jeden urząd będzie bowiem zapisywany we wspólnej bazie danych. Inny urząd, który będzie potrzebował tego właśnie dokumentu, zamiast wymagać jego fizycznego dostarczenia przez obywatela, uzyska do niego dostęp bezpośrednio z rządowej chmury. Udział przedsiębiorcy czy też zwykłego obywatela w takim postępowaniu zostanie zatem ograniczony do niezbędnego minimum.

Źródło:

zus.pl