Takie deklaracje znalazły się w przyjętym przez zarząd ZUS planie w zakresie kluczowych projektów realizowanych w ramach transformacji systemu zabezpieczenia społecznego. Z barków przedsiębiorców mają zostać zdjęte obowiązki związane z rozliczaniem składek. Jak zapowiada prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska pomoże to zredukować biurokrację i ułatwi prowadzenie biznesu.

Wzięcie na siebie przez Zakład odpowiedzialności za rozliczanie składek ma zapobiec błędom przy ustalaniu podstawy wymiaru składek. Przedsiębiorcy będą pewni prawidłowości rozliczeń. Lepiej uporządkowane dane pomogą w szybszym przyznawaniu zasiłków, emerytur i rent. Po wprowadzeniu zmian obowiązkiem przedsiębiorców będzie jedynie potwierdzenie dokonanego rozliczenia. System ma działać podobnie jak w przypadku zeznania podatkowego.