W art. 52l ustawy o PIT na czas epidemii przewidziano podwyższone limity zwolnień przedmiotowych wynikających z:

1) art. 21 ust. 1 pkt 9a i pkt 26 lit. b ustawy o PIT w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii z powodu COVID -19, oraz

2) art. 21 ust. 1 pkt 67 i pkt 78 lit. b ustawy o PIT w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii z powodu COVID -19. Skoro od 16.5.2022 r. zniesiono stan epidemii, to został określony czas obowiązywania podwyższonych limitów zwolnień (szczegóły w tabeli).

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź
PODWYŻSZONY LIMIT OBOWIĄZUJE DO 31.12.2022 R.:
do 3000 zł Wynika z art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o PIT:

dotyczy zapomóg innych niż tzw. losowe z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji- do 1.000 zł w skali roku podatkowego

do 10 000 zł Wynika z art. 21 ust.1 pkt 26 lit. b ustawy o PIT:

dotyczy zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci wypłacanych z innych źródeł niż wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o PIT- do 6000 zł w skali roku podatkowego

PODWYŻSZONY LIMIT OBOWIĄZUJE DO 31.12.2023 R.:
do 2 000 zł Wynika z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT:

dotyczy wartości otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych- do 1000 zł w skali roku podatkowego

do 3 000 zł Wynika z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b ustawy o PIT:

dotyczy dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie – dzieci i młodzieży do lat 18 sfinansowane z innych źródeł niż wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a ustawy o PIT – do 1000 zł w skali roku podatkowego