Poznaliśmy terminy części ustnej we wrześniu i październiku. Zgodnie z Informacją Nr 21/VII/2020 we wrześniu część ustna egzaminu na doradcę podatkowego jest zaplanowana na:

  • 28 września,
  • 29 września,
  • 30 września.

W październiku są wyznaczone dwa terminy:

  • 20 października oraz 
  • 21 października.

Terminy egzaminów są wyznaczane po złożeniu wniosku. Wniosek można złożyć: e-mailem na adres: [email protected], pocztą tradycyjną, faksem: (22) 694 51 95.

Mają do tego prawo kandydaci, którym ustawowy termin upłynął w marcu, ale zgodnie z art. 31l ust. 1 ustawy antycovidowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) mają prawo do przystąpienia do tej części jeden raz – wyznaczenie terminu oznacza, że kandydat to prawo wykorzystał.
Kandydaci, którym od 1.4.2020 r. zawieszono bieg terminu na przystąpienie do egzaminu ustnego – także mogą przystąpić do tej części egzaminu, po złożeniu wniosku do Sekretarza Komisji. Złożenie wnisoku oznacza odwieszenie biegu rocznego terminu, a za datę odwieszenia uznaje się datę wpływu wniosku do Ministerstwa Finansów.

Nie ma jeszcze decyzji o terminie części pisemnej egzaminu. Jak informuje Sekretarz Komisji, zostanie on wyznaczony po ustaleniu wytycznych w sprawie organizacji oraz przeprowadzania tej części egzaminu w obecnej sytuacji oraz reżimie sanitarnym. Sekretarz Komisji prosi „o śledzenie komunikatów dotyczących egzaminów na doradcę podatkowego”.