Wszystkie zeznania podatkowe PIT za 2019 rok składa się w terminie od 15 lutego 2020 r. Zeznania podatkowe przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli podatnik złoży swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd skarbowy ma 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego elektronicznie, zaś 3 miesiące w przypadku zeznań podatkowych składanych w formie papierowej, ale licząc od 15 lutego 2020 r.

Zmienił się termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) za 2019 r. Podatnicy składający te zeznania maja na to czas do 2 marca 2020 r. Wszystkie pozostałe zeznania PIT możesz składać tak jak dotychczas do 30 kwietnia 2020 r.

Od 15 lutego 2020 r. w usłudze Twój e-PIT udostępnione będą przygotowane przez organy podatkowe zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. W zakresie PIT-28 i PIT-36 – nie dotyczy to przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.