Wprowadzone zostały zmiany do przepisów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które mają na celu dostosowanie klasyfikacji (PKWiU) do nowej unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz PKWiU (2015) w zakresie usług.