Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2022 r.
Pobierz bezpłatny e-book i zapoznaj się z najważniejszymi zmianami w przepisach regulujących zatrudnianie cudzoziemców i uchodźców z Ukrainy


W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w krótkim czasie do Polski trafiło ponad 2 miliony uchodźców. W ramach wsparcia, w tak dramatycznej sytuacji, wielu przedsiębiorców decyduje się na zapewnienie potrzebującym miejsc pracy.

W publikacji „Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2022 r.” omawiamy formy pomocy oraz zasady zatrudniania obywateli Ukrainy przed i po 24.2.2022 r. na podstawie specustawy z 12.3.2022 r. z zastosowaniem dyrektywy 2001/55/WE dotyczącej ochrony czasowej masowych wysiedleńców, a także inne regulacje prawne dotyczące zatrudniania cudzoziemców, które pojawiły się w styczniu bieżącego roku.

Sprawdź uwarunkowania prawne związane z legalnym zatrudnianiem cudzoziemców

 

Od Autorów:


Marta Pietrzak

Sadkowski i Wspólnicy


Paweł Lubański
Sadkowski i Wspólnicy

Niniejszy e-book odnosi się nie tylko do kwestii legalności zatrudnienia obywateli państw trzecich, ale także wyjaśnia jej wpływ związany z pobytem cudzoziemca w Polsce na zatrudnienie.

Ponadto opracowanie wskazuje najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją ustaw: o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2354 ze zm.),
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.),
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych.

Dedykowany zespół specjalistów chętnie podejmuje się prowadzenia spraw o charakterze nowatorskim i wymagających podejścia strategicznego.

Kancelaria wielokrotnie została wyróżniona w corocznym rankingu kancelarii prawnych, na podstawie rekomendacji klientów kancelarii oraz innych firm prawniczych – The Legal 500, w kategoriach: Employment, Tax, Dispute Resolutions i Investment Funds.

Dział Prawa Imigracyjnego kancelarii tworzą prawnicy i specjaliści z wieloletnim stażem i tysiącami spraw zakończonych skutecznym zalegalizowaniem pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Głównym przedmiotem ich zainteresowań jest bieżące wsparcie pracodawców i działów HR w obszarze legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, w tym osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji oraz audyty legalności powierzania pracy cudzoziemcom, w szczególności w firmach z branży BPO, SSC, IT, TSL, a także sektora spożywczego czy budowlanego.

 

Odpowiadamy na pytania:

Dokumenty

Jakich dokumentów powinien zażądać pracodawca od cudzoziemca przed jego zatrudnieniem?
Czy wszyscy obywatele Ukrainy mogą aktualnie pracować bez dokumentu legalizującego pracę?

Obowiązki pracodawcy

Czy pracodawca powinien powiadomić wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o niepodjęciu w terminie, zakończeniu lub przerwaniu pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę?

Wynagrodzenie

Czy cudzoziemiec może otrzymywać inne wynagrodzenie niż to, które jest wskazane w dokumencie oświadczenia/zezwolenia na pracę?

Pobierz bezpłatny e-book „Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2022 r.”

Uwzględnia ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 

Wypełnij formularz, w e-mailu zwrotnym otrzymasz link do publikacji.

 

  Oferta bezpłatnego e-booka kierowana jest do firm, biur rachunkowych, instytucji, kancelarii prawnych i nie jest dostępna dla klientów indywidualnych.

  Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji zamówionych usług. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.   

  Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2022 r.

   

  Marta Pietrzak – Aplikant adwokacki, specjalista w dziale prawa imigracyjnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy
  Monika Mielczarek – Redaktor Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes

   

  Zapoznaj się z zawartością publikacji

  Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2022 r. - wszystko co musisz wiedzieć

  Marta Pietrzak, Paweł Lubański

  2022 r.

  Wydawnictwo C.H.Beck

  Spis treści

  Część I. Zasady zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP

  1. Objaśnienie pojęć na gruncie prawa polskiego
  2. Obywatele UE i członkowie ich rodzin
   • Zasady ogólne dotyczące pobytu w Polsce obywateli UE oraz członków ich rodzin
   • Zasady ogólne dotyczące wykonywania pracy w Polsce przez obywateli UE oraz członków ich rodzin
  3. Cudzoziemcy spoza UE
   • Zasady ogólne dotyczące wykonywania pracy w Polsce przez cudzoziemców spoza UE
   • Zezwolenie na pracę
   • Zezwolenie na pracę sezonową
   • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  1. Zmiana warunków zatrudnienia
  1. Zwolnienie z obowiązku posiadania dokumentu legalizującego pracę
  1. Legalność zatrudnienia a podstawa pobytu na terytorium RP
   • Pobyt w ruchu bezwizowym
   • Pobyt na podstawie wizy
   • Pobyt na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy
  1. Poszczególne obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi
   • Treść i forma umowy o pracę
   • Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
   • Przechowywanie dokumentów w aktach osobowych
   • Obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi

  Część II. Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców wprowadzone ze względu na stan epidemii

  1. Wydłużenie terminu na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
  2. Przedłużenie okresu ważności wizy krajowej, zezwoleń na pobyt czasowy oraz kart pobytu
  3. Przedłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę cudzoziemca
  4. Przedłużenie dopuszczalnego okresu pracy bez zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  5. Przedłużenie legalnego pobytu na podstawie dokumentu uprawniającego do tzw. krótkoterminowego pobytu w Polsce

  Część III. Zatrudnianie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

  1. Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce przed 24.2.2022 r. – legalność pobytu i zatrudnienia
  2. Obywatele Ukrainy przybywający do Polski od 24.2.2022 r. z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – legalność pobytu i zatrudnienia
  3. Formy pomocy obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski od 24.2.2022 r. z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  4. Wzory dokumentów

  4.1. Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

  4.2. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi

  Część IV. Pytania i odpowiedzi

  O Autorach

  Marta Pietrzak – aplikant adwokacki, specjalista w dziale prawa imigracyjnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. Absolwentka prawa oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej ze specjalizacją dziennikarstwo telewizyjne na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Certyfikowany mediator w sprawach z zakresu prawa pracy oraz prawa karnego przy Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Od początku swojej kariery zawodowej związana z szeroko rozumianym prawem imigracyjnym. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze cudzoziemców, jak również pracodawców, w szczególności w przedmiocie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców zatrudnionych na rynku lokalnym w Polsce, relokacji pracowników do Polski, jak również delegowania polskich pracowników za granicę.

  Paweł Lubański – specjalista w dziale prawa imigracyjnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz filozofii na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje wokół tematyki nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, obowiązków pracodawców oraz legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na polskim rynku pracy.

  W Legalis Księgowość Kadry Biznes znajdziesz więcej przydatnych publikacji, wzorów i aktualności.

  Wypróbuj Legalis Księgowość Kadry Biznes. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

  Zadzwoń:
  22 311 22 22
  lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
  i uruchomi dostęp

  W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

  W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

  Uzyskaj dostęp

  * Pola wymagane
  Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


  Oferta kierowana jest do biur rachunkowych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.