Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wprowadza zmiany mające na celu dostosowanie dotychczas obowiązującego rozporządzenia do Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz PKWiU (2015) w zakresie usług oraz niektórych towarów, a także uporządkowanie niektórych zagadnień. Wprowadzone zmiany w nazewnictwie wynikają z innej klasyfikacji tych samych towarów lub usług. Obecnie używana klasyfikacja obowiązuje tylko do 31.12.2020 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 27.3.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), stąd konieczność zmiany przedmiotowego rozporządzenia.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1.1.2021 r.