Zmiany w zakresie korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych