W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1332 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 31.7.2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:

 • tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice;
 • nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granice;
 • ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz. 

Na podstawie tego przepisu Rada Ministrów z dniem 1.1.2021 r. ustaliła granice:

 1. miasta na prawach powiatu Włocławek i gminy Włocławek (powiat włocławski) – w województwie kujawsko-pomorskim;
 2. kilku gmin w czterech powiatach województwa lubuskiego;
 3. kilku gmin w trzech powiatach województwa podkarpackiego;
 4. dwóch gmin w powiecie kolneńskim województwa podlaskiego;
 5. dwóch gmin w powiecie bielskim województwa śląskiego. 

Z tym samym dniem ustalono też granice miast:

 • Strzelin i Kamieniec Ząbkowicki w województwie dolnośląskim;
 • Kruszwica i Chodecz w województwie kujawsko-pomorskim;
 • Goraj i Kamionka w województwie lubelskim;
 • Dąbrowa Tarnowska w województwie małopolskim;
 • Solec nad Wisłą, Sochocin, Brwinów i Wiskitki w województwie mazowieckim;
 • Dubiecko i Głogów Małopolski w województwie podkarpackim;
 • Nowy Korczyn, Wodzisław i Kazimierza Wielka w województwie świętokrzyskim;
 • Pasłęk w województwie warmińsko-mazurskim;
 • Budzyń, Jarocin, Koźminek, Rawicz i Miłosław w województwie wielkopolskim. 

Z dniem 1.1.2021 r. status miast uzyska dziesięć miejscowości w województwach: dolnośląskim, lubelskim, mazowieckim, podkarpackim, świętokrzyskim i wielkopolskim.

Ponadto, z dniem 1.1.2021 r. w województwie:

 • świętokrzyskim, w powiecie kieleckim zmieniono nazwę gminy Sitkówka-Nowiny na gminę Nowiny;
 • mazowieckim, w powiecie płockim zmieniono siedzibę władz gminy Bodzanów z Bodzanowa na Chodkowo.