Od 15.2.2020 r. obowiązują dwa rozporządzenia Ministra Finansów z 10.2.2020 r.:

– zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 238) oraz

– zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 239).

Zmiany rozporządzeń mają charakter dostosowawczy do ustawy z 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200). Ustawa wprowadziła pojęcie „uprzedniego porozumienia cenowego” i tym samym spowodowała konieczność zmiany terminologii w ww. rozporządzeniach. W celu dostosowania w rozporządzeniach zastąpiono pojęcie „uprzedniego porozumienia cenowego” i „jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego”, którym w ustawie nadano nowe znaczenie (tj. decyzje wydawane na podstawie tej ustawy), pojęciami „porozumienia dotyczącego cen transferowych” i „jednostronnego porozumienia dotyczącego cen transferowych”.