Zmiany w zakresie cen transferowych wynikają z konieczności dostosowania przepisów krajowych do „Wytycznych w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych i administracji podatkowych” (Wytyczne OECD). Nowe rozporządzenia zastąpią obowiązujące dotychczas w tym zakresie przepisy wykonawcze.

Ceny transferowe:

1) Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2502),

2) Rozporządzenie ministra finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2491).

Przepisy rozporządzeń zawierają sposób i tryb:

1) oceny zgodności warunków ustalonych przez podmioty powiązane z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane (tzw. badanie porównywalności), w tym kryteria porównywalności tych warunków oraz

2) określania wysokości dochodu (straty) podatnika w drodze oszacowania. Regulacje stanowią instrukcję zarówno dla organów podatkowych, jak i podatników, w jaki sposób przeprowadzić proces badania rynkowości transakcji. Wszystkie etapy takiego badania wskazane w rozporządzeniach powinny zostać wzięte pod wagę, aby prawidłowo wykonać ten proces.

Dokumentacja cen transferowych:

1) Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2509),

2) Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2479).

Przepisy tych rozporządzeń ujednolicają wymogi dokumentacyjne ze standardami międzynarodowymi zarówno w zakresie dokumentacji lokalnej (local file), jak i dokumentacji o grupie podmiotów ( master file) tak, aby odzwierciedlały w możliwie najwyższym stopniu wymogi wynikające z Wytycznych OECD, umożliwiając jednocześnie zabezpieczenie w odpowiedni sposób interesów Skarbu Państwa.

Informacje o cenach transferowych:

1) Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2515),

2) Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2487).

Regulacje te zawierają szczegółowy zakres danych, które mają być przekazywane w informacjach o cenach transferowych, wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełnienia informacji.