Z dniem 8.3.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7.3.2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. poz. 376).

Rozporządzenie rozszerza wykaz chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego o chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz bliskowschodnim zespołem niewydolności oddechowej (MERS).

Należy także podkreślić, że w przepisach rozporządzenia sprecyzowano obowiązek odbycia 14- dniowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w przypadku osób zdrowych, które zetknęły się z osobami zarażonymi chorobą wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz bliskowschodnim zespołem niewydolności oddechowej (MERS).