Takie modyfikacje były niezbędne, bowiem na skutek uchwalonej wcześniej wersji ustawy powstały kontrowersje dotyczące ewentualnego przekraczania przez przedsiębiorców (przy okazji uwłaszczenia) unijnego limitu dopuszczalnej pomocy publicznej. Zachodziła bowiem obawa, czy przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w przypadku np. deweloperów w efekcie nie będzie osiąganiem przez nich korzyści finansowych, co wpłynie na ich konkurencyjność na rynku. Pierwotne przepisy mówiły bowiem, że w przypadku uwłaszczenia gruntów, których wartość jest większa niż 200 tys. euro (równowartość limitu pomocy de minimis), nadwyżki mogą oznaczać konieczność zwrotu różnicy do Skarbu Państwa.

Nowe przepisy pozwalają na wybrnięcie z takiej sytuacji. Wystarczy, że przedsiębiorcy złożą stosowne oświadczenie, na co mają 3 miesiące, a mogą w ten sposób rozciągnąć czas spłaty – w zależności od naliczonej stawki procentowej – z dotychczasowych 20 do 33 lat (maksymalny czas przy stawce 3%), 50 lat (maksymalny czas przy stawce 3%) aż do 99 lat (maksymalny czas przy stawce 1%). Złożenie wspomnianego oświadczenia nie jest obowiązkowe. Deweloperzy, którzy tego nie zrobią, w myśl przepisów ustawy będą zobligowani do wniesienia maksymalnie 20 opłat oraz dodatkowo do spłacenia kwoty ewentualnej nadwyżki.