Zmiany w ustawie uwłaszczeniowej

Takie modyfikacje były niezbędne, bowiem na skutek uchwalonej wcześniej wersji ustawy powstały kontrowersje dotyczące ewentualnego przekraczania przez przedsiębiorców (przy okazji uwłaszczenia) unijnego limitu dopuszczalnej pomocy publicznej. Zachodziła bowiem obawa, czy przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w przypadku np. deweloperów w efekcie nie będzie osiąganiem przez nich korzyści finansowych, co wpłynie na ich konkurencyjność na rynku. Pierwotne przepisy mówiły bowiem, że w przypadku uwłaszczenia gruntów, których wartość jest większa niż 200 tys. euro (równowartość limitu pomocy de minimis), nadwyżki mogą oznaczać konieczność zwrotu różnicy do Skarbu Państwa.

Nowe przepisy pozwalają na wybrnięcie z takiej sytuacji. Wystarczy, że przedsiębiorcy złożą stosowne oświadczenie, na co mają 3 miesiące, a mogą w ten sposób rozciągnąć czas spłaty – w zależności od naliczonej stawki procentowej – z dotychczasowych 20 do 33 lat (maksymalny czas przy stawce 3%), 50 lat (maksymalny czas przy stawce 3%) aż do 99 lat (maksymalny czas przy stawce 1%). Złożenie wspomnianego oświadczenia nie jest obowiązkowe. Deweloperzy, którzy tego nie zrobią, w myśl przepisów ustawy będą zobligowani do wniesienia maksymalnie 20 opłat oraz dodatkowo do spłacenia kwoty ewentualnej nadwyżki.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności