Zmiany w szkoleniu specjalizacyjnym lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów czy fizjoterapeutów