Celem ustawy z 20.7.2018 r. jest, jak wskazano w opinii Sądu Najwyższego, dostosowanie przepisów – wielokrotnie nowelizowanej, ale wciąż obowiązującej – ustawy z 26.1.1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24, dalej jako: PrPras) do obecnego otoczenia normatywnego i rzeczywistości ustrojowej.