Projektowane zmiany dotyczą rozporządzenia Ministra Finansów z 7.6.2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1147) w zakresie:

  1. dostosowania przepisów rozporządzenia do usługi realizowanej w ramach projektu PUESC.P5.3 Banderole Akcyzowe, polegającej na elektronizacji procesu otrzymywania i rozliczania znaków akcyzy;
  2. wprowadzeniu nowego wzoru znaków akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych bez warstwy przylepnej.

W konsekwencji zmian będzie możliwość: złożenia wstępnego zapotrzebowania w formie elektronicznej, otrzymania upoważnienia do odbioru banderol w formie elektronicznej, a także dołączenia załączników do wniosku o wydanie banderol w wersji elektronicznej po uruchomieniu usługi e-banderole na portalu PUESC.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.