Obowiązujące obecnie wzory banderol na wyroby winiarskie o wymiarze 110 x 14 mm i 160 x 16 mm są w ocenie branży winiarskiej powodem wielu problemów m.in. dotyczą one sposobu

oznaczania w postaci litery „U”, który spowalnia linie produkcyjne, powoduje dużo błędów, a także aktualna forma banderol w istotnym stopniu zaburza atrakcyjność wprowadzanych na rynek produktów.

Projekt zmian wprowadza w rozporządzeniu:

1) nowe wzory znaków akcyzy na wyroby winiarskie w postaci banderol samoprzylepnych oraz bez warstwy samoprzylepnej;

2) nowe sposoby oznaczania opakowań jednostkowych wyrobów winiarskich;

3) okres przejściowy na stosowanie dotychczasowych wzorów znaków akcyzy na wyroby winiarskie.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.