W projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania – przyjęto rozwiązania dla urządzeń do automatycznej sprzedaży towarów lub usług, w szczególności dla sprzedaży usług przy zastosowaniu automatycznych lub samoobsługowych myjni samochodowych.

Zmiany polegają na wprowadzeniu rozwiązań technicznych w konstrukcji kas rejestrujących, aby takie kasy mogły nie zawierać drukarki kasy jako elementu konstrukcyjnego oraz rozwiązań w tym zakresie dotyczących obowiązków podatników. Przewiduje się, że komponent komunikacyjny kasy umieszczonej w urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów lub usług, może nie umożliwiać komunikacji kasy z drukarką.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

W przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, podatnik nie jest zobowiązany do wystawiania paragonu fiskalnego w postaci papierowej.

W przypadku prowadzenia takiej ewidencji, podatnik nie będzie musiał wystawiać: raportów fiskalnych okresowych, raportu fiskalnego rozliczeniowego, łącznych raportów fiskalnych okresowych, łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego i raportów fiskalnych zdarzeń w postaci papierowej, o ile zostaną one przesłane do komputerowych systemów ogólnodostępnych i możliwe będzie dokonanie ich zapisu lub wydruku w tych systemach. Zmiana w kasach rejestrujących może być wprowadzona poprzez aktualizację oprogramowania. Nowe zasady nie będą więc powodować automatycznego obowiązku wymiany kas.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź