Proponowana zmiana rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 21.2.2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz.U. z 2019 r. poz. 130 i 2099) obejmuje:

  1. utworzenie Oddziału Celnego Pocztowego w Przemyślu, stanowiącego zewnętrzną komórkę organizacyjną Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu,
  2. likwidację Oddziału Celnego w Stargardzie, stanowiącego zewnętrzną komórkę organizacyjną Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz II Oddziału Celnego we Wrocławiu, stanowiącego zewnętrzną komórkę organizacyjną Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

Utworzenie Oddziału Celnego Pocztowego w Przemyślu ma nastąpić z 1.1.2021 r., natomiast pozostałe zmiany zaczną obowiązywać w ciągu 14 dni od ogłoszenia.