Z dniem 11.4.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10.4.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. poz. 660).

Przepisy rozporządzenia wprowadzają w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii możliwość udzielania świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej w trybie ambulatoryjnym, domowym i dziennym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Należy jednak zaznaczyć, że udzielanie świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności jest możliwe w przypadku, gdy powyższy sposób realizacji świadczenia opieki zdrowotnej nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.
Rozporządzenie dopuszcza także w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zawieszenie terminów określających długość prowadzenia fizjoterapii domowej oraz terminów przyjęcia na świadczenia realizowane w warunkach stacjonarnych.