Od 24.12.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 19.12.2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2481).

Wejście w życie ww. dokumentów potwierdzających obowiązek zapłaty akcyzy zostało przesunięte na 1.3.2020 r. Pierwotnie rozporządzenie miało zacząć obowiązywać od 1.1.2020 r.

Został przesunięty termin obowiązywania nowego wzoru dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terenie kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju – na 1.3.2020 r. Jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia przesunięcie terminu wejścia w życie zmiany rozporządzenia spowodowane jest potrzebą zapewnienia dodatkowego czasu na dostosowanie narzędzi informatycznych do obsługi ww. dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego. Stąd ustalono nowy termin wejścia w życie tych regulacji, tj. 1.3.2020 r.