Zmiana w określeniu limitu produkcji piwa, dla którego zostało określone zwolnienie z akcyzy

W ramach nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego w §13 dodano regulację, na mocy której limit produkcji nie będzie obejmował ilości piwa rozlanego usługowo, tj. na rzecz podmiotu, który to piwo wytworzył. Przy obliczaniu limitu produkcji określonego dla zwolnienia, na mocy którego prawodawca zwolnił od akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym wyprodukowali do 200 000 hl piwa – w wysokości 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki akcyzy określonej w art. 94 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, podmioty rozlewające piwo wytworzone przez innych producentów, nie będą uwzględniać ilości rozlanego piwa w tym limicie, jeżeli piwo przeznaczone do rozlania, jak i piwo już rozlane zostanie przemieszczone między podmiotem dokonującym jego rozlewu i podmiotem, który wytworzył piwo, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Jednocześnie doprecyzowano, iż podatnicy dokonujący wyłącznie usługowego rozlewu piwa nie korzystają ze zwolnienia dla małych browarów.

Zmiany w przepisach będą obowiązywały od dnia wejścia ich w życie. Zatem do ostatniego dnia przed dniem wejścia w życie nowelizacji, podatnicy obliczając limit zwolnienia będą uwzględniali ilość piwa wyprodukowanego oraz rozlanego usługowo w polskim browarze.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności