Zmiana terminów przeprowadzania egzaminów zewnętrznych oraz rekrutacji uczniów w związku z epidemią koronawirusa