Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości