Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12.6.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. poz. 1185) rozszerza wykaz nieuleczalnych chorób nowotworowych i nienowotworowych umożliwiających leczenie oraz dopuszcza możliwość realizacji świadczeń opiekuńczych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe opiekuna medycznego.

Rozporządzenie wprowadza zmianę polegającą na usunięciu świadczenia: „Leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna) w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej” oraz włączeniu świadczenia: „Leczenie bólu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej za pomocą leków dostępnych w Polsce” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia wprowadzono również zmianę polegającą na włączeniu rozpoznania stwardnienie rozsiane do wykazu nieuleczalnych chorób nowotworowych i nienowotworowych (część osoby dorosłe) umożliwiających udzielanie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Ponadto w załączniku nr 2 do rozporządzenia wprowadzono możliwość realizacji świadczeń opiekuńczych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe opiekuna medycznego.