Zmiany dotyczą szczegółowości planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych i wpisują się w pakiet zmian mających na celu uelastycznienie gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych. Obecnie plany finansowe samorządowych jednostek budżetowych sporządzane są w szczegółowości dział, rozdział i paragraf. Dokonywanie zmian w trakcie roku budżetowego stanowi pracochłonną procedurę (zmiany dotyczą często kilku złotych i dokonywane są w tej samie grupie paragrafów). Po zmianach jednostki samorządu terytorialnego będą miały swobodę w podejmowaniu decyzji o poziomie szczegółowości sporządzanych planów finansowych, w zakresie wydatków swoich jednostek budżetowych.

Przepisy w nowym brzmieniu będą miały zastosowanie po raz pierwszy do planowania na rok 2019.