W załącznikach do rozporządzenia stanowiących wnioski o wydanie zezwoleń, zastąpiono nieaktualne kody Nomenklatury Scalonej (CN) w opisach wyrobów energetycznych, w tabelach zawierających zestawienia wyrobów akcyzowych. Poszczególne wzory uwzględniają kody CN, które – zgodnie z aktualnymi przepisami celnymi – stosuje się dla wyrobów energetycznych. Załączniki uzupełniono również o zapisy precyzujące, że wskazywane przez wnioskodawców szacunkowe ilości wyrobów akcyzowych mają być podawane w jednostkach miary stosowanych przy obliczaniu podatku akcyzowego.