Wynika to z ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2402).

Konieczność przedłużenia terminu zawieszenia stosowania przepisów dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej związana jest z nierozpoznaniem jeszcze złożonych przez Polskę do TSUE na decyzje Komisji Europejskiej skarg dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej: z 19.9.2016 r. (skarga z 30.11.2016 r., T-836/16, Legalis) oraz z 30.6.2017 r. (skarga z 13.9.2017 r., T-624/17, Legalis), w których Polska wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji KE. Od rozstrzygnięcia TSUE zależna będzie możliwość pobierania podatku na zasadach określonych w ustawie z 6.7.2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej.