Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS można uzyskać również za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl