JPK_VDEK

W projektowanych zmianach przewiduje się likwidację m. in. deklaracji VAT-7/VAT-7K i VAT-27 i zastąpienie ich nową, bardziej rozbudowaną strukturą pliku JPK, nazywaną roboczo JPK_VDEK. Obowiązek składania informacji podsumowujących VAT-27 ma zostać zastąpiony obowiązkiem wykazywania danych, które te informacje dotyczą, w nowych plikach JPK_VAT.

Ten nowy plik JPK_VDEK będzie zawierał dane z deklaracji oraz ewidencji VAT. Ewidencja VAT będzie musiała zawierać nie tylko dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku czy sporządzenie deklaracji, ale także dane pozwalające na kontrolę tych obowiązków przez organ podatkowy. Szczegółowy zakres danych będzie określony w drodze rozporządzenia oraz w strukturach XSD plików JPK, określonych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Przewiduje także likwidację załączników do obecnych deklaracji VAT, m.in. VAT-ZZ, VAT-ZT, VAT-ZD. Zostaną one zastąpione odpowiednimi znacznikami w nowej strukturze pliku JPK.

Projekt odnosi się również do faktur dokumentujących sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej, co do których obecnie są wątpliwości w zakresie ujmowania w plikach JPK_VAT. Z projektu wynika, że sprzedaż taka powinna zostać wykazana jako element raportu dobowego z kasy fiskalnej, zaś dodatkowo – faktura taka powinna zostać wykazana w pliku JPK_VAT za okres bieżący, jednak bez zwiększania wartości sprzedaży ani podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w dokumencie raportu dobowego.

Za składanie plików JPK zawierających nieprawidłowe czy niekompletne informacje przewidziano kary pieniężne w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość, jeżeli te nieprawidłowości nie zostaną skorygowane w ciągu 14 dni od wezwania przez organ.

Centralny Rejestr Faktur

Omawiany projekt przewiduje także utworzenie Centralnego Rejestru Faktur. Rejestr ten będzie zbiorem danych składający się przede wszystkim z danych z ewidencji VAT przesyłanych w ramach nowych plików JPK_VAT (art. 110a VATU projekt). Podstawowym celem Centralnego Rejestru Faktur ma być analiza i kontrola prawidłowości wystawianych przez podatników faktur VAT i eliminacja nadużyć związanych z procederem wystawiania „pustych” faktur i wyłudzeń karuzelowych.