Z możliwości odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Istotne jest to, że odliczenie dotyczy tylko budynków już wybudowanych. Natomiast z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Szczegółowe objaśnienia do stosowania ulgi

Ministerstwo Finansów na swojej stronie opublikowało objaśnienia dotyczące zasad zastosowania preferencji podatkowych wspierających przedsięwzięcia termomodernizacyjne w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Ulga została wprowadzona z 1.1.2019 r. ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2246). Ulgę termomodernizacyjną reguluje art. 26h ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU), zaś zwolnienie przedmiotowe art. 21 ust. 1 pkt 129a PDOFizU. Natomiast w ustawie ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.) ulga termomodernizacyjna uregulowana jest w art. 11.

Objaśnienia podatkowe przedstawiają zasady zastosowania ulgi termomodernizacyjnej (m.in. informacje, jak się ustala wysokość wydatków i kiedy odlicza się ulgę wraz z przykładami) a także informacje na temat dotacji udzielonych w ramach programów rządowych „Czyste powietrze” oraz „Mój prąd”.