W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 2092 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 18.10.2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich.

Chodzi tu o świadczenia w postaci nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy.

Ważne

Zaniechanie poboru podatku od tych nagród ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 28.3.2019 r. do 31.12.2019 r.