Od 1.7.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 30.6.2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich (Dz.U. z 2020 r., poz.1159).

W ogłoszonym rozporządzeniu, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej, zarządzono zaniechanie poboru podatku akcyzowego od podatników dokonujących w stosunku do płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub wobec których w związku z tymi wyrobami akcyzowymi zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Zaniechanie poboru akcyzy ma zastosowanie do płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w akcyzie powstał w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. Do 30 czerwca br. obowiązywała stawka zerowa akcyzy na te wyroby.