W projekcie rozporządzenia zmieniającym rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) – zaproponowano przedłużenie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych stypendiów przyznawanych przez NCN – do 31 grudnia 2021 r. Przedłużenie zaniechania poboru podatku pozwoli na zachowanie równości pod względem prawno-podatkowym z innymi stypendiami korzystającymi ze zwolnień podatkowych udzielanych w ramach szeroko rozumianego szkolnictwa wyższego i nauki. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.