Projektowane rozporządzenie zastąpi obowiązujące obecnie rozporządzenie z 20.12.2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego. Opracowanie nowego rozporządzenia, określającego szczegółowy zakres danych, które powinny zostać zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w podatku akcyzowym, wynika z wprowadzenia obowiązku elektronicznego dokonywania zgłoszeń w podatku akcyzowym i rezygnacji z określenia wzorów dokumentów związanych z rejestracją w podatku akcyzowym oraz z objęcia obowiązkiem dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym nowych podmiotów.

Nowe rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w:

1) zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 16 ustawy o podatku akcyzowym;

2) zgłoszeniach, o których mowa w art. 19 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym (tj. zgłoszeniach o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą bądź zaprzestaniu działalności).