Zakres danych, które muszą być zawarte w dokumentach rejestracyjnych w podatku akcyzowym

Projektowane rozporządzenie zastąpi obowiązujące obecnie rozporządzenie z 20.12.2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego. Opracowanie nowego rozporządzenia, określającego szczegółowy zakres danych, które powinny zostać zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w podatku akcyzowym, wynika z wprowadzenia obowiązku elektronicznego dokonywania zgłoszeń w podatku akcyzowym i rezygnacji z określenia wzorów dokumentów związanych z rejestracją w podatku akcyzowym oraz z objęcia obowiązkiem dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym nowych podmiotów.

Nowe rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w:

1) zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 16 ustawy o podatku akcyzowym;

2) zgłoszeniach, o których mowa w art. 19 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym (tj. zgłoszeniach o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą bądź zaprzestaniu działalności).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności