Zadania Szefa KAS w zakresie przeciwdziałania wyłudzeniom skarbowym będą wykonywać też naczelnicy urzędów celno-skarbowych