Zabezpieczenie roszczeń przy magazynowaniu odpadów