Jedynak odniósł się do stawianych przez media zarzutów dotyczących bardzo niskiej skuteczności kontroli skarbowych w odbieraniu zaległych podatków. Jak podkreślił, w ostatnich latach sukcesywnie spada liczba kontroli przy jednoczesnym wzroście ich skuteczności – również w wymiarze finansowym. Wyjaśnił, że Krajowa Administracja Skarbowa stawia na trafniejsze typowanie podatników, którzy mają być poddawani kontroli, stąd spada liczba prowadzonych kontroli.

„W 2020 roku zmniejszyła się liczba zrealizowanych kontroli w porównaniu do roku 2019 o 10,5 proc. Duże znaczenie ma tu wzrost efektywności działań analityczno-informatycznych i kontrolnych oraz automatyzacja wykrywania niezgodności w rozliczeniach. Skuteczność kontroli celno-skarbowych w 2020 wzrosła w porównaniu z 2019 r. o 6,2 proc. i wyniosła 87,25 proc.” – poinformował Jedynak.

Z przekazanych przez niego danych wynika, że wskaźnik pokazujący efekty finansowe w roku 2015 dla kontroli podatkowej wynosił 5,52 proc., podczas gdy w 2020 r. – 18,5 proc. „Te wskaźniki pokazują sukcesywną poprawę efektywności Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze kontroli” – ocenił.

Przedstawiciel MF zaznaczył, że poziom dobrowolnych korekt zarówno w wyniku kontroli, jak i czynności sprawdzających, również potwierdza trafność typowania podmiotów do kontroli. Podkreślił, że czynności egzekucyjne to ostateczność. „Są to działania nie dość, że uciążliwe dla naszych klientów, to dodatkowo kosztowne” – wyjaśnił.

Z przekazanych przez niego danych wynika, że wskaźnik pokazujący efekty finansowe w roku 2015 dla kontroli podatkowej wynosił 5,52 proc., podczas gdy w 2020 r. – 18,5 proc. „Te wskaźniki pokazują sukcesywną poprawę efektywności Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze kontroli” – ocenił.

Przedstawiciel MF zaznaczył, że poziom dobrowolnych korekt zarówno w wyniku kontroli, jak i czynności sprawdzających, również potwierdza trafność typowania podmiotów do kontroli. Podkreślił, że czynności egzekucyjne to ostateczność. „Są to działania nie dość, że uciążliwe dla naszych klientów, to dodatkowo kosztowne” – wyjaśnił.

W ocenie Jedynaka następuje poprawa w ograniczaniu przyrostu zaległości. Jak podał, od utworzenia KAS zaległości wzrosły w okresie 2017-2020 o 17,35 proc., ale w poprzednich latach – zaznaczył – ten procent był zdecydowanie wyższy.

„Również w obszarze egzekucji widać daleko idący progres. O ile bowiem kilka lat przed utworzeniem KAS efektywność egzekucji należności podatkowych nie przekraczała 20-25 proc., to w 2018 r. osiągnęliśmy wskaźnik ponad 40 proc., a w 2019 – blisko 42,5 proc.” – poinformował. „Z uwagi na sytuację epidemiczną i związaną z nią sytuację finansową i gospodarczą naszych klientów, którą braliśmy pod uwagę, prowadząc czynności egzekucyjne, w 2020 r. efektywność egzekucji spadła do 32,5 proc.” – przyznał Jedynak.

Źródło: PAP