Zmiany wprowadzają wzrost akcyzy o 10% na wyroby akcyzowe stanowiące tzw. używki. Z zakresu indeksacji akcyzy na używki wyłączono cydr i perry o mocy nieprzekraczającej 5% (wyroby te pozostaną opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu) w celu rozwoju tego rynku i pośredniego wspierania produkcji sadowniczej, stanowiącej jeden z filarów polskiego rolnictwa. Wyłączenie obejmuje także akcyzę na papierosy elektroniczne, na które do końca czerwca 2020 r. obowiązuje zerowa stawka akcyzy. Wyroby te są opodatkowane efektywną stawką akcyzy od 1.1.2020 r.

Zmienione stawki akcyzy obowiązujące od 1.1.2020 r.

Produkt

Stawka obowiązująca do 31.12.2019 r.

Stawka obowiązująca od 1.1.2020 r.

Uwagi

Alkohole:

alkohol etylowy

5704,00 zł/hl 100% vol.

6275,00 zł/hl 100% vol.

Wzrost stawki podatku akcyzowego może oznaczać wzrost ceny półlitrowej butelki wyrobu spirytusowego o mocy 40% o ok. 1,14 zł (z VAT ok. 1,4 zł).

piwo

7,79 zł/hl oPlato

8,57 zł/ hl oPlato

Wzrost stawki podatku akcyzowego może oznaczać wzrost ceny półlitrowej puszki piwa o ekstrakcie 12 oPlato o ok. 0,05 zł (z VAT ok. 0,06 zł).

wyroby winiarskie:

wino

158,00 zł/hl

174,00 zł/hl

napoje fermentowane

158,00 zł/hl

174,00 zł/hl

Zmiana nie obejmuje cydru i perry o mocy alkoholowej do 5% obj.

wyroby pośrednie

318,00 zł/hl

350,00 zł/hl

Wyroby tytoniowe

papierosy

206,76 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej

228,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej

tytoń do palenia

141,29 zł/kg i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej

155,79 zł/kg i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej

cygara i cygaretki

393,00 zł/kg

433,00 zł/kg

Susz tytoniowy

229,32 zł/kg

252,25 zł/kg

Wyroby nowatorskie

141,29 zł/kg i 31,41% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia

155,79 zł /kg i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia

Wyroby nowatorskie są nową kategorią wyrobów akcyzowych. Ich efektywne opodatkowanie nastąpi od 1.7.2020 r.